Project De Regenboog in Ridderkerk van buro moon (rotterdam)

De Regenboog

De Christelijke Basisschool De Regenboog in Slikkerveer is gehuisvest in een prachtig gebouw. Het gebouw stamt uit 1960 en is ontworpen door architect L.R.T. Oskam. In de periode tussen 1960 en nu 2023 heeft het gebouw en het onderwijs vele veranderingen ondergaan. Met als gevolg dat het gebouw vandaag de dag te klein is geworden voor de school en niet meer voldoet aan de hedendaagse eisen voor een prettig schoolgebouw. De school heeft de hulp ingeroepen van Stichting Mevrouw Meijer en die heeft op haar beurt weer drie architectenbureaus ingeschakeld om een ontwerp te maken voor de renovatie en nieuwbouw van de het schoolgebouw, waaronder Buro Moon.

Christelijke Basisschool De Regenboog ligt in het hart van Slikkerveer in de Gemeente Ridderkerk. Slikkerveer is in de 20ste eeuw gegroeid van klein dijkdorp aan de Nieuwe Maas naar een volwaardige, volwassen buurt met een eigen karakter. Mede dankzij de praktijk van naoorlogse uitbreidingsplannen waarbij veel aandacht uitging naar het realiseren van sociale voorzieningen in de wijk, zoals de basisschool. Het gebouw van L.R.T. Oskam vormt een architectonisch accent aan een belangrijk kruispunt in het centrum van de wijk. Het gebouw markeert het centrumgebied van de uitbreiding van Slikkerveer na de Tweede Wereldoorlog

Bijzonder aan de school is de opzet: er is gekozen voor ontsluiting van de lokalen via portalen en niet via een gebruikelijke gang. Op deze manier hebben de lokalen aan twee zijden daglicht toetreding en de mogelijkheid om natuurlijk te ventileren. In de loop van de tijd heeft de school een aantal verbouwingen en wijzigingen ondergaan en de heldere structuur van de school uit 1960 en 1970 worden vandaag de dag ernstig verstoord. Ons voorstel omvat enerzijds het in ere herstellen van de school uit 1960, zodat het oorspronkelijke idee van het gebouw van L.R.T. Oskam weer kan worden beleefd. En anderzijds stellen wij een bescheiden uitbreiding voor die zoveel als mogelijk ruimte overlaat voor het schoolplein.

Ridderkerk
8-9-2023
Basisschool
Uitbreiding en renovatie van een basisschool uit de jaren '60

Project De Regenboog in Ridderkerk van buro moon (rotterdam)
Project De Regenboog in Ridderkerk van buro moon (rotterdam)
Project De Regenboog in Ridderkerk van buro moon (rotterdam)
Project De Regenboog in Ridderkerk van buro moon (rotterdam)
Project De Regenboog in Ridderkerk van buro moon (rotterdam)
Project De Regenboog in Ridderkerk van buro moon (rotterdam)
Project De Regenboog in Ridderkerk van buro moon (rotterdam)
Project De Regenboog in Ridderkerk van buro moon (rotterdam)