Project Brabantse stroom in Noord-Brabant in opdracht van CAST - Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg van buro moon (rotterdam)

Brabantse stroom

Het bestaande logistieke landschap is de ruimtelijke consequentie van onze huidige economische werkelijkheid. Online bestellen is makkelijk voor de consument, grond verkopen is verleidelijk voor gemeenten en regie voeren vanuit de provincie is lastig. Logistieke dozen doemen op in het landschap en daardoor komt onze beperkte vrije ruimte in Nederland steeds meer in de knel. Bovendien vraagt het systeem om veel transportbewegingen waardoor de omgeving zwaar wordt belast.

Het Wilhelminakanaal in Noord-Brabant is een regionaal element met grote potentie om deze ontwikkeling anders vorm te geven. In onze visie wordt het kanaal de drager van een nieuw logistiek landschap en aanzet tot duurzame stedelijke en landschappelijke ontwikkeling. Strategische keuzes worden gemaakt vanuit regionaal perspectief: waar ontwikkelen we bedrijfslocaties langs het kanaal en waar geven we ruimte aan ecologische structuren? Als belanghebbenden zich verenigen in een kanaalunie, kunnen de kosten en baten in de regio verdeeld worden. Zo wordt concurrentiestrijd tussen gemeenten vermeden.

We hebben 4 strategieën ontwikkeld voor deze transformatie:

  • verdichten van bedrijventerreinen d.m.v. highbay warehouses;
  • verdunnen van bedrijventerreinen daar waar landschappelijke structuren worden geblokkeerd;
  • vermengen van functies om zo binnenstedelijke bedrijventerreinen te transformeren;
  • verwateren - het ontwikkelen van nieuwe terreinen op het water om de piek in m² op te vangen.

Zo wordt Brabantse Stroom het nieuwe duurzame logistieke landschap van Noord-Brabant.

Noord-Brabant
1-6-2020
Logistiek
CAST - Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg
i.s.m. CAS, OTO landscape architecture

Project Brabantse stroom in Noord-Brabant in opdracht van CAST - Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg van buro moon (rotterdam)
Project Brabantse stroom in Noord-Brabant in opdracht van CAST - Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg van buro moon (rotterdam)
Project Brabantse stroom in Noord-Brabant in opdracht van CAST - Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg van buro moon (rotterdam)
Project Brabantse stroom in Noord-Brabant in opdracht van CAST - Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg van buro moon (rotterdam)
Project Brabantse stroom in Noord-Brabant in opdracht van CAST - Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg van buro moon (rotterdam)
Project Brabantse stroom in Noord-Brabant in opdracht van CAST - Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg van buro moon (rotterdam)
Project Brabantse stroom in Noord-Brabant in opdracht van CAST - Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg van buro moon (rotterdam)