Project Brabantse stroom in Noord-Brabant in opdracht van CAST - centrum voor architectuur en stedenbouw tilburg van buro moon (rotterdam)
Project Brabantse stroom in Noord-Brabant in opdracht van CAST - centrum voor architectuur en stedenbouw tilburg van buro moon (rotterdam)
Project Brabantse stroom in Noord-Brabant in opdracht van CAST - centrum voor architectuur en stedenbouw tilburg van buro moon (rotterdam)
Project Brabantse stroom in Noord-Brabant in opdracht van CAST - centrum voor architectuur en stedenbouw tilburg van buro moon (rotterdam)
Project Brabantse stroom in Noord-Brabant in opdracht van CAST - centrum voor architectuur en stedenbouw tilburg van buro moon (rotterdam)
Project Brabantse stroom in Noord-Brabant in opdracht van CAST - centrum voor architectuur en stedenbouw tilburg van buro moon (rotterdam)
Project Brabantse stroom in Noord-Brabant in opdracht van CAST - centrum voor architectuur en stedenbouw tilburg van buro moon (rotterdam)
Project Brabantse stroom in Noord-Brabant in opdracht van CAST - centrum voor architectuur en stedenbouw tilburg van buro moon (rotterdam)

Brabantse stroom

Het bestaande logistieke landschap is de ruimtelijke consequentie van onze huidige economische werkelijkheid. Online bestellen is makkelijk voor de consument, grond verkopen is verleidelijk voor gemeenten en regie voeren vanuit de provincie is lastig. Logistieke dozen doemen op in het landschap en daardoor komt onze beperkte vrije ruimte in Nederland steeds meer in de knel. Bovendien vraagt het systeem om veel transportbewegingen waardoor de omgeving zwaar wordt belast.

In Noord Brabant ligt het Wilhelmina kanaal, een regionaal element met grote potentie. In onze visie vormt het kanaal de drager van een nieuw duurzaam logistiek landschap en aanjager van duurzame stedelijke en landschappelijke ontwikkeling. Vanuit het regionale perspectief kunnen strategische keuzes worden gemaakt; waar ontwikkelen we bedrijfslocaties langs het kanaal en waar geven we ruimte aan ecologische structuren. Als belanghebbenden zich verenigen in een kanaalunie, kunnen de kosten en baten in de regio verdeeld worden. Zo wordt concurrentiestrijd tussen gemeenten weggenomen.

We hebben 4 strategieën ontwikkeld om de transformatie bewerkstelligen:

  • verdichten van bedrijventerreinen d.m.v. highbay warehouses;
  • verdunnen van bedrijventerreinen daar waar landschappelijke structuren worden geblokkeerd;
  • transformeren van binnenstedelijke bedrijventerreinen door functies te vermengen;
  • ontwikkelen van nieuwe terreinen op het water om de piek in m² op te vangen; verwateren.

Brabantse stroom; het nieuwe duurzame logistieke landschap van Noord-Brabant

Noord-Brabant
1-6-2020
Logistiek
CAST - centrum voor architectuur en stedenbouw tilburg
i.s.m. CAS & OTO landscape architecture