Project No man is an island in Hoorn in opdracht van BNA onderzoek, BE+, Gemeente Hoorn van buro moon (rotterdam)
Project No man is an island in Hoorn in opdracht van BNA onderzoek, BE+, Gemeente Hoorn van buro moon (rotterdam)
Project No man is an island in Hoorn in opdracht van BNA onderzoek, BE+, Gemeente Hoorn van buro moon (rotterdam)
Project No man is an island in Hoorn in opdracht van BNA onderzoek, BE+, Gemeente Hoorn van buro moon (rotterdam)
Project No man is an island in Hoorn in opdracht van BNA onderzoek, BE+, Gemeente Hoorn van buro moon (rotterdam)
Project No man is an island in Hoorn in opdracht van BNA onderzoek, BE+, Gemeente Hoorn van buro moon (rotterdam)
Project No man is an island in Hoorn in opdracht van BNA onderzoek, BE+, Gemeente Hoorn van buro moon (rotterdam)
Project No man is an island in Hoorn in opdracht van BNA onderzoek, BE+, Gemeente Hoorn van buro moon (rotterdam)

No man is an island

BNA onderzoek heeft aan 4 jonge architecten teams gevraagd hoe de energietransitie van bedrijventerreinen eruit gaat zien. De plannen zijn gebundeld in de publicatie Ontwerpkracht voor bedrijventerreinen

Buro Moon heeft samen met -C-A-S-, OTO landscape architecture en Metabolic een ruimtelijke strategie voor bedrijventerrein Hoorn80 ontworpen.

Het plan “No man is an island” benadrukt de noodzaak voor een verandering in mentaliteit op het bedrijventerrein. Een nieuw fysiek collectief netwerk is nodig voor de onderlinge uitwisseling van energie en grondstoffen. De aanleg van dit netwerk grijpen we aan om de ruimtelijke kwaliteit van Hoorn80 de verbeteren en samenwerkingsverbanden tussen bedrijven te smeden. Hoorn80 transformeert naar een energiepositief, duurzaam, circulair bedrijventerrein: een fijne werkomgeving voor mens, bedrijvigheid en transport.

Hoorn
12-7-2019
Transformatie bedrijventerrein
BNA onderzoek, BE+, Gemeente Hoorn
i.s.m. -C-A-S-, OTO landscape architecture, Metabolic