Project No man is an island in Hoorn in opdracht van BNA onderzoek, BE+, Gemeente Hoorn van buro moon (rotterdam)

No man is an island

BNA onderzoek heeft vier jonge architecten teams gevraagd een plan te maken voor de energietransitie van bedrijventerreinen. Buro Moon heeft samen met -C-A-S-, OTO landscape architecture en Metabolic een ruimtelijke strategie ontworpen voor bedrijventerrein Hoorn80. De plannen zijn gebundeld in de publicatie: Ontwerpkracht voor bedrijventerreinen

Ons plan “No man is an island” benadrukt de noodzaak voor een verandering in mentaliteit op het bedrijventerrein, meer gericht op samenwerken. Om onderling energie en grondstoffen uit te kunnen wisselen is een nieuw fysiek collectief netwerk nodig De aanleg van dit netwerk grijpen we aan om de ruimtelijke kwaliteit van Hoorn80 te verbeteren en samenwerkingsverbanden tussen bedrijven op te bouwen en te versterken. Het Hoorn80 van de toekomst is een energiepositief, duurzaam, circulair terrein voor bedrijvigheid en transport, en een fijne werkomgeving voor alle gebruikers.

Hoorn
12-7-2019
Transformatie bedrijventerrein Hoorn 80
BNA onderzoek, BE+, Gemeente Hoorn
i.s.m. -C-A-S-, OTO landscape architecture, Metabolic

Project No man is an island in Hoorn in opdracht van BNA onderzoek, BE+, Gemeente Hoorn van buro moon (rotterdam)
Project No man is an island in Hoorn in opdracht van BNA onderzoek, BE+, Gemeente Hoorn van buro moon (rotterdam)
Project No man is an island in Hoorn in opdracht van BNA onderzoek, BE+, Gemeente Hoorn van buro moon (rotterdam)
Project No man is an island in Hoorn in opdracht van BNA onderzoek, BE+, Gemeente Hoorn van buro moon (rotterdam)
Project No man is an island in Hoorn in opdracht van BNA onderzoek, BE+, Gemeente Hoorn van buro moon (rotterdam)
Project No man is an island in Hoorn in opdracht van BNA onderzoek, BE+, Gemeente Hoorn van buro moon (rotterdam)