Project Start-up farm in Hoonhorst in opdracht van Decohof van buro moon (rotterdam)

Start-up farm

Start-up Farm is een initiatief dat ondernemerschap stimuleert om agrarische vernieuwing te versnellen en het platteland een nieuwe sociaal-economische impuls te geven.

Ons voorstel is om boerenbedrijven die ruimte over hebben, of hun werkzaamheden willen afbouwen, nieuwe ondernemers te laten faciliteren. Het mes snijdt aan twee kanten: voor de boeren levert het inkomsten op en startende ondernemers krijgen de kans zonder hoge voorinvesteringen met hun bedrijf te beginnen. Om dit te bereiken zijn twee dingen nodig: plekken om te ondernemen en een structuur die deze plekken koppelt aan startende ondernemers.

Kwekerij de Decohof in Hoonhorst gaat als eerste Start-up Farm beginnen met creëren van plekken voor startende ondernemers. Voor de beschikbare ruimte is in kaart gebracht welk type ondernemer met welk soort activiteiten het beste aansluit bij de werkzaamheden op de boerderij. Ook hebben we de verschillende instapmogelijkheden voor de ondernemers gedefinieerd, zoals ingroeihuur en ‘profit sharing’.

De Decohof heeft de potentie om te transformeren naar een modern (Start-up Farm) landgoed:

1. het wordt opengesteld voor bezoekers;

2. een robuust blauw groen rood raamwerk zorgt voor duurzame continuïteit;

3. gesloten kringlopen en een gezonde bodem vormen hiervoor de basis;

4. flexibele invulling door startende ondernemers wordt mogelijk gemaakt binnen het ruimtelijke raamwerk;

5. collectiviteit krijgt de kans om te groeien met de basisprincipes van de Decohof als uitgangspunt.

Naast de Decohof zijn er verschillende soortgelijke boerenbedrijven die willen aansluiten bij deze beweging. Er is dus al een klein netwerk van plekken met ruimte voor startende ondernemingen. Het doel is om dit netwerk te laten groeien naar een regionale of zelfs landelijke structuur, die een vruchtbare samenwerking op gang brengt tussen verschillende overheden, het onderwijs en het bedrijfsleven. Zo kunnen we jonge boeren in Nederland inspireren om te innoveren en ze helpen met het starten van hun agrarische onderneming.

Hoonhorst
Februari 2019
Decohof
i.s.m. Kwekerij Decohof, OTO landscape architecture en Ravenkop

Project Start-up farm in Hoonhorst in opdracht van Decohof van buro moon (rotterdam)
Project Start-up farm in Hoonhorst in opdracht van Decohof van buro moon (rotterdam)
Project Start-up farm in Hoonhorst in opdracht van Decohof van buro moon (rotterdam)
Project Start-up farm in Hoonhorst in opdracht van Decohof van buro moon (rotterdam)
Project Start-up farm in Hoonhorst in opdracht van Decohof van buro moon (rotterdam)
Project Start-up farm in Hoonhorst in opdracht van Decohof van buro moon (rotterdam)
Project Start-up farm in Hoonhorst in opdracht van Decohof van buro moon (rotterdam)
Project Start-up farm in Hoonhorst in opdracht van Decohof van buro moon (rotterdam)