Project Start-up farm in Hoonhorst in opdracht van Decohof van buro moon (rotterdam)
Project Start-up farm in Hoonhorst in opdracht van Decohof van buro moon (rotterdam)
Project Start-up farm in Hoonhorst in opdracht van Decohof van buro moon (rotterdam)
Project Start-up farm in Hoonhorst in opdracht van Decohof van buro moon (rotterdam)
Project Start-up farm in Hoonhorst in opdracht van Decohof van buro moon (rotterdam)
Project Start-up farm in Hoonhorst in opdracht van Decohof van buro moon (rotterdam)
Project Start-up farm in Hoonhorst in opdracht van Decohof van buro moon (rotterdam)
Project Start-up farm in Hoonhorst in opdracht van Decohof van buro moon (rotterdam)
Project Start-up farm in Hoonhorst in opdracht van Decohof van buro moon (rotterdam)

Start-up farm

Start-up Farm zet in op het aanjagen van nieuw ondernemerschap om agrarische vernieuwing te versnellen en nieuwe sociaal-economische dynamiek op het platteland op gang te brengen.

Ons voorstel in het kort is om boerenbedrijven, die ruimte over hebben of die hun eigen werkzaamheden wensen af te bouwen, nieuwe ondernemers te laten faciliteren. Hiermee snijdt het mes aan twee kanten; dit kan nieuwe opbrengsten genereren voor de eigenaar en biedt nieuwe ondernemers de ruimte om zonder hoge voorinvesteringen te starten. Om dit op gang te brengen, zijn er twee zaken nodig; plekken om te ondernemen en een structuur om ondernemers te koppelen aan die plekken en ze waar nodig verder te faciliteren.

Kwekerij de Decohof gaat als eerste Start-up Farm beginnen met het faciliteren van startende ondernemers. Voor de beschikbare ruimte is in kaart gebracht welk type ondernemer met welk soort activiteiten aansluit bij de werkzaamheden op de boerderij. Verder hebben we de  verschillende instapmogelijkheden voor de beginnende ondernemers gedefinieerd, zoals ingroeihuur en ‘profit sharing’.

De Decohof heeft de potentie om te transformeren naar een modern (start-up farm) landgoed:

1. het wordt opengesteld voor bezoekers;

2. een robuust blauw groen rood raamwerk, zorgt voor duurzame continuïteit;

3. gesloten kringlopen en een gezonde bodem vormen hiervoor de basis;

4. flexibele invulling door startende ondernemers wordt gefaciliteerd binnen het ruimtelijke raamwerk;

5. collectiviteit krijgt kans om te groeien onder de basisprincipes van De Decohof.

Naast de Decohof zijn er verschillende soortgelijke boerenbedrijven geïdentificeerd die zich zouden willen aansluiten bij deze beweging. Dat maakt dat er al een klein netwerk van plekken is, waar ruimte ontstaat voor nieuwe ondernemers. Om dit netwerk uit te groeien naar een structuur die nieuwe ondernemers en boeren faciliteert vraagt om een samenwerking van verschillende overheden, het onderwijs en het bedrijfsleven.

 

 

Hoonhorst
Februari 2019
Decohof
In samenwerking met Kwekerij Decohof, OTO landscape architecture en Ravenkop