Project Fort bij Rijnauwen in Utrecht in opdracht van Staatsbosbeheer van buro moon (rotterdam)

Fort bij Rijnauwen

Rijksmonument Fort bij Rijnauwen is een imposant strategisch bolwerk met 27 monumentale gebouwen op 31 hectare. Het is het grootste verdedigingswerk in de Nieuwe Hollandse Waterlinie, genomineerd voor UNESCO Werelderfgoed. Het ligt onder de rook van de stad Utrecht in het drukbezochte uitloopgebied Amelisweerd.

Fort bij Rijnauwen is momenteel alleen toegankelijk op aanmelding of uitnodiging, tijdens rondleidingen en evenementen. Vanuit de huidige natuur- en cultuurhistorische waarden wil Staatsbosbeheer het fort een plek en betekenis geven in de samenleving, zodat het duurzaam en UNESCO-waardig kan worden onderhouden en behouden voor de toekomst. Daarom wordt de activiteiten uitgebreid en bestaande activiteiten worden nog beter gefaciliteerd, zonder het evenwicht op het fort te verstoren.

Wachtruimte 2 wordt opnieuw ingericht zodat bezoekers voor de rondleidingen en evenementen een volwaardig ontvangst krijgen. De al aanwezige kwaliteiten van de interne ruimten zijn te waardevol om niet te gebruiken. Door de wand in het midden van de ruimte te slopen, maken de oorspronkelijke lengte en de minimale (natuurlijke) lichtinval onderdeel uit van de beleving. De breedte van de boog wordt optimaal benut door de nissen in te richten als zitplekken, de hoogte wordt gebruikt om een statische expositie op te hangen van de zeldzame kroonjuwelen van het fort: grote foto’s van de zeldzame planten en dieren geplaatst in een lichtbak. Bij binnenkomst worden bezoekers ontvangen en geïnformeerd aan de balie door de enthousiaste vrijwilligers van het fort.

Onder de bogen van Flankbatterij 4 worden drie ruimten ingericht als vergader-/workshopruimte. Deze ruimten kunnen worden afgehuurd door (zakelijke) groepen van maximaal 20 personen per ruimte en moeten dus uitnodigend en comfortabel zijn. Verwarming, verlichting, ventilatie, prettige akoestiek en technische voorzieningen worden op niveau gebracht, zonder dat de eigenheid van het monument en haar bijzondere (interne) ruimtelijkheid verloren gaat.

Utrecht
30-1-2019
Renovatie / Interieur
Staatsbosbeheer

Project Fort bij Rijnauwen in Utrecht in opdracht van Staatsbosbeheer van buro moon (rotterdam)
Project Fort bij Rijnauwen in Utrecht in opdracht van Staatsbosbeheer van buro moon (rotterdam)
Project Fort bij Rijnauwen in Utrecht in opdracht van Staatsbosbeheer van buro moon (rotterdam)
Project Fort bij Rijnauwen in Utrecht in opdracht van Staatsbosbeheer van buro moon (rotterdam)
Project Fort bij Rijnauwen in Utrecht in opdracht van Staatsbosbeheer van buro moon (rotterdam)
Project Fort bij Rijnauwen in Utrecht in opdracht van Staatsbosbeheer van buro moon (rotterdam)
Project Fort bij Rijnauwen in Utrecht in opdracht van Staatsbosbeheer van buro moon (rotterdam)